Projektet som skall förändra Malmöbornas arbetsliv

StickUt är ett projekt mellan Malmö Universitet och Malmö stad, där målet är att skapa en uppfattning om hur arbetstagare i staden påverkas av att arbeta utomhus. Projektet finansieras till största delen av Europeiska Socialfonden, skriver SVT nyheter. Ca. 60 personer har anmält sig som frivilliga till projektet, som kommer att avslutas i augusti 2019. Elisabeth Fornander, som arbetar på stadsbyggnadskontoret samt medverkar i studien, håller med om att man mår bättre av att vara utomhus. Hon menar att det finns en sanning i att barn förväntas vistas utomhus regelbundet, medan det av vuxna förväntas att man skall sitta inomhus och arbeta. Att vistelse utomhus skall kopplas till fritid är inte rätt tankesätt enligt många. Det är även detta tankesätt som StickUt vill utmana.

Utomhusmöten

Rent praktiskt kommer de anställda som medverkar i projektet att engagera sig i utomhusmöten, telefonsamtal utomhus och promenader med kollegor. Deras upplevelser och mående kommer sedan att registreras i en app som är speciellt designad för projektet. Dessutom kommer man att intervjua och samtala med de medverkande för att få ytterligare upplysningar om hur arbetet utomhus påverkar dem. En forskningsgrupp kommer sedan att analysera alla resultat i samverkan med deltagarna själva. 

Källa: Så skall de anställda bli friskare- genom att jobba utomhus

Läs mera: På dina fötter i 60 minuter


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *