Kirseberg

Lediga Kontor att Hyra i Kirseberg

Kontorslokal att Hyra i Kirseberg

Antal invånare: 14 808

Om Kirserberg

Kirseberg i norra Malmö är en av stadens äldsta arbetarförstäder. Hit flyttade folk i början på 1900-talet från landsbygden och byggde sina bostäder på samma sätt som de gjort i hemtrakten. Det gav Kirseberg sin alldeles speciella karaktär som delvis är bevarad.  Även Kirsebergs båda backar bidrar till att göra stadsdelen speciell i det så övrigt så platta Malmö. Det finns också flera parker och koloniområdet här.

Bland bostadshusen i Kirsebergsstaden finns småindustri och hantverksföretag sedan gammalt. Om du vill hyra kontor i Kirseberg bör du ta dig en titt i något av följande områden:

·         Sege industriområde

·         Bulltofta

·         Valmersro

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer: Stadsbuss

Huvudleder/huvudgator: Stockholmsvägen, Inre Ringvägen, Sallerupsvägen.

Kontor på Sege industriområde

Sege industriområde vid den nordöstra infarten till Malmö byggdes främst under 1960-talet. Området gränsar till Stockholmsvägen, Södra stambanan och Burlövs kommun.Via Inre Ringvägen kommer du snabbt till centrum i Malmö och till hamnen.

Modern design på kontor i Sege

Främst är det företag inom tillverkningsindustrin som har sina lokaler i Sege, men även det finns även dem som har valt att hyra enbart kontor. En framträdande byggnad i området är SDS-huset som rymmer Sydsvenskans huvudkontor.
På Sege industriområde finns det huvudsak kontor på 50−500 kvm.

Priset för att hyra kontor på Sege industriområde ligger på 800-1 500 kr/kvm/år.

Hyra kontor på Bulltofta

Bulltofta industriområde ligger cirka 4 kilometer öster om centrala Malmö. Det byggdes till stor del under 1970- till 1990-talet och området består främst av småindustrier och mindre kontorsfastigheter. Det är lätt 
att nå via motorvägen Inre Ringvägen. Bulltofta Rekreationsområde bidrar till att göra området intressant för kontor och arbetsplatser.

Häftift kontor i Bulltofta

Ett hundratal företag bedriver sin verksamhet i Bulltoftaområdet, en stor del av dessa ägnar sig åt partihandel. Några stora företag som har valt att flytta in i lediga kontor här är Samhall, Siemens, Förenade service, Invima och Novo Nordisk.

På Bulltofta industriområde finns det huvudsak kontor på 50−500 kvm.

Priset för att hyra kontor på Bulltofta industriområde ligger på 800-1 500 kr/kvm/år.

Lediga kontor i Valdemarsro

Valdemarsro är ett bostads- och industriområde som ligger norr om Riksväg 11, mellan Inre Ringvägen och Segeå, intill Burövs kommun. I områdets verksamhets- och kontor finns i dag ett tjugotal företag, främst inom partihandel. Procurator AB, VA Syd och Bilprovningen är några företag i området.

Flexibelt kontor i Valdemarsro

Ett nytt verksamhetsområde, med framför allt kontor och småindustri, planeras i Valdemarsro. Området är 50 000 kvm stort och ligger söder om Malmö golfbana och norr om Vattenverksvägen.

På Valdemarsro finns det huvudsak kontor på 50−500 kvm.

Priset för att hyra kontor på Valdemarsro ligger på 800-1 500 kr/kvm/år.