FastPartner fortsätter på samma kommersiella spår samtidigt som de tar sina första steg på bostadssatsnings-vägen.

Fastighetsbolaget Fast Partner planerat en gigantisk bostadssatsning i Stockholms-området. Med VD Sven-Olof Johansson i täten planerar FastPartner nu att investera kraftigt i att bygga bostäder de kommande åren.

Johansson berättar för Fastighetsvärlden att “Vi ska bygga för 4 miljarder kronor under de kommande tre-fyra åren. Den absoluta merparten i Stockholm”.

Han menar att om man lyckas bygga stora volymer på samma plats blir det en strålande affär. FastPartner har för avseende att framförallt bygga hyresrätter för egen förvaltning, runt 80% av byggnadsplanerna har just denna agenda.

Fastighetsbolaget har tidigare enbart sysslat med kommersiella lokaler kommer troligen att starta sin nya satsning i Märsta med drygt 20.000 kvm bostäder. Att det med stor sannolikhet blir just Märsta är på grund av att FastPartner sedan 2012 är stora investerar i Märsta. De kommersiella projekt inom området som förväntas stå klara våren 2017 bidrar även till valet.

FastPartner har potentiella byggrätter om cirka 400.000 kvadratmeter. Alla ska dock inte förverkligas, men det är logiskt att kanske hälften ska bli till verklighet.

Utöver dessa bostadsplaner har FastPartner även tankar på att fortsätta med sina kommersiella byggplaner i Stockholm. Framförallt handlar det om de tre fastigheter på Luntmakargatan 22-34 i centrala Stockholm som FastPartner förvärvade i slutet av 2011 från Alecta.

VD Johansson uttrycker att “Vi hoppas kunna bygga på några våningar med totalt 2.000 – 3.000 kvm på de tre fastigheterna”. Han tillägger även att trots denna tillbyggnad kommer höjden inte överskrida grann-fastigheten S44 (Träsket 17).

Förutom FastPartners planer på att fortsätta satsa på sina kommersiella fastigheter ser Johansson även positivt på framtiden. Under de senaste åren har hyrorna i genomgått en kraftig ökning. För cirka 5 år sedan hyrde FastPartner ut för 3.800kr/kvm i jämförelse med nu när de lyckas hyra ut för 6.200kr/kvm i innerstaden.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *