Catena investerar i nya fastigheter i Malmö

Fastigheterrna som idag består av logistikytor är Terminalen 3 och 4. Lokalerna omfattar 33 000 respektive 1 290 kvadratmeter.  Kommunen kan därmed gå vidare med utvecklingen av hamnområdet där fastigheterna ligger.

De förvärvade fastigheterna är Sockret 1, 2 och 6 samt marken till Sockret 4.

Catenas vd Gustaf Hermelin: – I och med affären får kommunen tillgång till våra fastigheter för att utveckla hamnområdet i Malmö. Catena får i gengäld fastigheter i ett attraktivt logistikläge som vi på sikt kan utveckla till framtidens citylogistik och som dessutom är belägna intill vår redan ägda fastighet Sockret 4, säger C

Tillträdet för båda affärerna beräknas bli under hösten 2016.

Affären är villkorad av beslut från kommunfullmäktige i Malmö. Beslut från fullmäktige väntas efter sommaren 2016.


Ett svar till “Catena investerar i nya fastigheter i Malmö”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *