Oxie

Lediga Kontor till Uthyrning i Oxie

Hyr Kontorslokal i Oxie

Antal invånare: 11 913

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer: Pågatåg, Öresundståga, Stadsbuss, Regionbuss

Huvudgator/huvudleder: E65, Yttre Ringvägen


Oxie är både en tätort och stadsdel som ligger 10 km sydost om centrala Malmö och gränsar till Limhman/Bunkeflo, Husie och Fosie. Här finns både vattentorn, kyrka och en högstadieskola. Den golfintresserade gör klokt i att hyra kontor i Oxie med omnejd. Här är det nära till hela tre golfklubbar, Oxie, Rönnebäck och Sofiedal.

Arkeologiska fynd visar att här har det bott människor ända sedan bronsåldern. Dagens bebyggelse i Oxie består i huvudsak av villor, som har byggts under de senaste 30 åren.

Det finns en del kontor att hyra i Oxie centrum och en del industrilokaler i området Kristineberg längs järnvägen, men den som vill hyra kontor i Oxie nära Malmö hittar det främst i Lockarp.

Kontor i Lockarp


Lockarp ligger söder om Yttre ringvägen, mellan E:6:an och Käglingevägen. Om du väljer att hyra kontor här blir du granne med Coca-Cola-fabriken, McDonald’s och Shell. I området mellan Arrievägen och Lockarps bageri planeras enligt en detaljplan från 2010 ett verksamhetsområde för kontor, industri, hantverk samt viss handel.

I Oxie finns det främst lediga kontor på 100−500 kvm.

För pris för att hyra kontor i Oxie kontakta respektive fastighethetsägare.

Kontor i Oxie – Guldläge sydost om Malmö stad

Oxie är både en tätort och stadsdel som tillhör stadsområdet Söder i Malmö. Men det räknas fortfarande mer som en förort. Kommunen ligger knappt tio kilometer sydost om centrala Malmö vid E65:an och gränsar till både Limhman/Bunkeflo, Husie och Fosie. Orten är till största del villabebyggd och har bland annat ett eget vattentorn, en kyrka och en högstadieskola. Arkeologiska fynd visar att det har bott människor ända sedan bronsåldern. Idag uppnår invånarantalet strax över 11 000. För den golfintresserade är det perfekt med kontor i Oxie då orten ligger nära hela tre större golfklubbar; Oxie, Rönnebäck och Sofiedal.

Fördelarna med att placera ett kontor i Oxie

Förutom närheten till golfbanan så finns det andra fördelar med kontor i Oxie. Bland annat ligger det på nära avstånd till pulsen i Malmö med ett flertal kommunikationsmöjligheter dit. Men samtidigt så pass långt ifrån att det reducerar priset av hyran. Oxie genomkorsas av järnvägen mellan Malmö och Ystad och har en egen järnvägsstation. Därifrån går det att ta sig med pendeltåg, Pågatåg och Öresundståg. Det går även att ta sig till Malmö via stadsbussar och till andra orter via regionbussar. Det finns en del kontorslokaler att hyra i Oxie centrum och en del industrilokaler i området Kristineberg längs järnvägen, men den som vill hyra kontor i närheten av Malmö hittar det främst i Lockarp.

Lockarp, nära Oxie

Lockarp ligger söder om yttre ringvägen, mellan E:6:an och Käglingevägen. Den som väljer att hyra kontor i Lockarp, blir granne med bland annat Coca­Cola­fabriken, McDonald’s och Shell. Sedan 2010 har ett verksamhetsområde för kontor, industrier, hantverk och viss handel utvecklats här. Närmare bestämt i området mellan Arrievägen och Lockarps bageri. Även om det erbjuder en större variation av kontorslokaler så finns det som sagt också en del lediga kontor i Oxie. Dock främst medelstora lokaler på 100­500 kvadratmeter.

Företag med kontor i Oxie

Idag är ett flertal företag redan etablerade i Oxie. Nedan följer några exempel på vilka företag som väljer att hyra kontor i Oxie skulle ha näst intill sig.

HRS i Skåne AB

Liftconsultant i Syd AB

Oxieparabolen ABNSNorisol Sverige AB, Malmöfilialen

Bygg O Installation i Skåne KB

Cleantech Sweden AB

Sb Svenska R Byggkompaniet AB

Oxie hyllas av invånarna 

Invånarna i Oxie känner starkt för sin stadsdel och är engagerade i frågor som rör närmiljön. Det tycks bero på att stadsdelen är så pass tydligt avgränsad. De boende i Oxie hyllar ortens vackra natur och närhet till Malmö stad. Oxie är en ovanligt välbevarad stadsdel med anor och bebyggelse präglad av det gamla jordbrukssamhället. I jämförelse med övriga Malmö är trafikmängderna i Oxie dessutom relativt små.

Under 2008 ingick Oxie i projektet ”Hej stadsdel”, där traditionella metoder användes för att fånga upp den specifika stadsdelens åsikter i fråga om trivsel och trygghet. Resultatet av projektet blev en viktig del i att bekräfta och stärka stadsdelens medborgare. Den som väljer att hyra kontor i Oxie skulle med störa sannolikhet trivas väldigt bra.