Arlöv

Lediga Kontor till Uthyrning i Arlöv och Burlöv

Hyr Kontorslokal i Arlöv

Antal invånare: 16 825

Kommunikationer i Arlöv och Burlöv

Allmänna kommunikationer: Pågatåg, Regionbuss

Huvudleder/huvudgator: E22, Lundavägen

Kontor och bostäder i Burlöv


Burlövs kommun tillhör statistiskt sett Malmö tätort. Kommunen, som är landets till ytan näst minsta, ligger strax norr om Malmö centrum. En stor del av Burlövs mark upptas av bostäder, industrier och vägar men även kontor.

Centralort i Burlöv är Arlöv. Det är ett förhållandevis ungt samhälle med villor och höghus. I slutet av 1800-anlades sockerbruket i Arlöv och det är fortfarande en av de största arbetsplatserna i kommunen. Sockerbrukets lokaler är fortfarande dominerande byggnader i Arlöv.

Under 1960- och 1970-talet byggdes ett par industriområden i Arlöv där det finns goda möjligheter att hyra kontor. Här finns det också möjlighet att hyra kontorsrum i kontorshotell.  I Sege en bit söderut har Akzo Nobel Industrial Coatings AB sitt huvudkontor. Om du söker kontor i Arlöv är det en god idé att leta i Arlövs industriby.

Lediga kontor i Arlövs industriby


Arlövs industri började byggas i mitten av 1960-talet norr om järnvägen och redan 1970 hade ett 20-tal företag sin verksamhet i kontor här. I dag har den svenska delen av Hilti sitt huvudkontor i Arlöv. Andra företag som har kontor i området är Svevia fastighet och Maskin AB.  Arlövs industriby ligger nära Västkustvägen och det är bara 500 meter till närmaste pågatågsstation. Burlövs Center med alla butiker och restauranger finns också på gångavstånd.

Lediga kontor i industriområde i Arlöv


I Arlöv finns i huvudsak mindre kontor på 25−250 kvm.

Priset för kontor i Arlöv ligger på 800−1 200 kr/kvm/år.