Ikano Bostad fortsätter bostadsbyggandet längs Hyllie Allé

Ikano Bostad förvärvar mark i Hyllie för drygt 22 miljoner kronor med syfte att bygga 113 hyresrätter, lokaler och bokaler i området. Avsikten för att uppföra ett flerfamiljehus vid områdets lokala torg fick nyligen ett godkänt upprättat avtalsförslag för markförsäljningen av den tekniska nämnden.

Samtidigt som Ikano Bostad är måna om att starta byggprojektet innan årsskiftet så är det mer än bostäder som är betydelsefullt att lyfta fram i denna del av centrumområdet.

”Vårt kvarter kommer att uppföras vid den lokala mötesplatsen som planläggs i området, Allétorget. Följaktligen fokuserar vi på lokaler, bokaler med möjlighet att driva en verksamhet i anslutning till det egna boendet. Det är ett nytt koncept för oss men vi är helt säkra på att det kan skapa mervärde för Hyllie som boplats.”, säger Christian Dahlman, chef för bostadsutvecklingen på Ikano Bostad.

MKB Fastighets AB har varit först ut i Malmö att erbjuda bokaler i modern tid i både Rosengård och Östervärn. Bokaler är en nygammal boendeform som var vanligt i svenska och utländska städer fram till 60-talet. Bokaler är nu på intåg och har blivit allt mer förekommande runt om i Sverige.

”Den blandstad som hyllie ska utvecklas till behöver ett tillskott som bokaler. Den varierande boendeformen har lokallösningar som kan erbjuda något för alla.”, säger Milan Obradovic (S), tekniska nämndens ordförande i Malmö stad.

Av totalt 14 aktörer som fortsätter det pågående bostadsbyggandet längs Hyllie allé blir Ikano Bostad den fjärde. Byggstarten började i november 2013 med Roth Fastigheter som färdigställde ett flerbostadshus med 54 lägenheter. Därpå följde Lustgården Syd AB och Nevsten Fastighets AB genom tomtavtal för 64 respektive 80 lägenheter med byggstart i höst. Genom ett markköp får Ikano Bostad den 1 november tillträde till sin tomt och kan då starta bygget av 113 hyresrätter.

Läs mer på: http://www.fastighetssverige.se/artikel/ikano-bostad-koper-for-att-bygga-i-hyllie-15303/