Bra information om kontorslokaler i Malmö

Med uppförandet av Öresundbron har kontakterna mellan Köpenhamn och Malmö på allvar fått ett uppsving och integrationen mellan de två länderna optimala förutsättningar. Arbets- och bostadsmarknaden har stärkts i bägge städerna och varje dag åker tusentals pendlare över sundet för att komma till kontoret, arbetsplatsen eller utbildningsinstitutionen.

Malmös invånare blir fler för varje år och staden har löpande genomgått en markant utveckling med etablering av nya stora bostads- och affärsområden med massor av kontorslokaler och moderna, flexibla lägenheter.

En av de mest spännande stadsdelarna, som har vuxit fram under de senaste åren, är Västra Hamnen. Stadsdelen, som nyligen har haft 10-års jubileum, har med sin blandning av bostadslägenheter, kontorsbyggnader, affärer och offentliga institutioner byggts utifrån principer om social och miljömässig hållbarhet. Västra Hamnen framstår i dag som en förebild för stadsutveckling världen över.